Įmonės lėšomis išleisti leidiniai

 • Kraunamos nuotraukos
  Kodas: SKU#163568295851380111

  Lietuvos vandens telkinių būklė ir ūkinės veiklos poveikis (atsakingasis redaktorius Bernardas Paukštys). Vilnius: Vandens harmonija, 2011, 640 p. ISBN 978-609-95357-0-8

   

  Lietuvos vandens telkinių būklės gerinimo priemonės (atsakingasis redaktorius Bernardas Paukštys). Vilnius: Vandens harmonija, 2011, 424 p. ISBN 978-609-95357-1-5    

 • Abi knygas išleido įmonė Vandens harmonija. Leidinius maketavo ir paruošė spaudai UAB Artprint. Kalbos redaktorė Eglė Bukienė. Knygas parengė autorių kolektyvai, apibendrinę gausią informaciją, sukauptą rengiant Lietuvos upių baseinų valdymo planus ir ir vandens telkinių būklės gerinimo priemonių programas.

  Pirmajame leidinyje „Lietuvos vandens telkinių būklė ir ūkinės veiklos poveikis“ aprašoma paviršinių ir požeminių vandens telkinių būklė, išanalizuota ir įvertinta ūkinės veiklos apkrova ir klimato kaita bei jų poveikis vandens telkinių būklei, išskirti vandens telkiniai, kuriems iškyla rizika nepasiekti nustatytų vandensaugos tikslų, pasiūlyta paviršinio ir požeminio vandens monitoringo programa.

  Antrajame leidinyje, pavadintame „Lietuvos vandens telkinių būklės gerinimo priemonės“, aprašoma upių baseinų rajonų vandens naudojimo socialinė-ekonominė analizė bei pačių ūkio sektorių reikšmė ir jų poveikis vandens telkiniams. Leidinyje taip pat įvertintos pagrindinių ir papildomų vandens telkinių būklės gerinimo priemonių įgyvendinimo sąnaudos bei socialinis ekonominis poveikis valstybei, savivaldybėms ir ūkio subjektams.
  Leidiniai skirti esamiems ir būsimiems įvairių vandens sričių specialistams ir visuomenės atstovams, besidomintiems vandens telkinių būkle ir upių baseinų valdymu.