Leidiniai

 • Lietuva, kaip ir kitos Europos Sąjungos valstybės, siekia, kad visų paviršinių ir požeminių vandens telkinių ekologinė ir cheminė būklė būtų gera. Tuo tikslu Lietuvos teritorijoje išskirti keturi upių baseinų rajonai (Nemuno, Lielupės, Ventos ir Dauguvos), jiems parengti ir Lietuvos Respublikos vyriausybės patvirtinti valdymo planai ir vandens telkinių būklės gerinimo priemonių programos. 2008-2011 metais pirmuosius valdymo planus ir priemonių programas rengė gausus būrys Lietuvos ir užsienio ekspertų. Informacija, kuri buvo surinkta ir apibendrinta, rengiant Lietuvos upių baseinų valdymo planus ir vandens telkinių būklės gerinimo priemonių programas, 2011 metais buvo išleista dviejuose leidiniuose. Knygų leidėjas įmonė „Vandens harmonija“.
  Pirmajame leidinyje „Lietuvos vandens telkinių būklė ir ūkinės veiklos poveikis“ aprašoma paviršinių ir požeminių vandens telkinių būklė, išanalizuota ir įvertinta ūkinės veiklos apkrova ir klimato kaita bei jų poveikis vandens telkinių būklei, išskirti vandens telkiniai, kuriems iškyla rizika nepasiekti nustatytų vandensaugos tikslų, pasiūlyta paviršinio ir požeminio vandens monitoringo programa.
  Antrajame leidinyje, pavadintame „Lietuvos vandens telkinių būklės gerinimo priemonės“
  aprašoma upių baseinų rajonų vandens naudojimo socialinė-ekonominė analizė bei pačių ūkio sektorių reikšmė ir jų poveikis vandens telkiniams. Leidinyje taip pat įvertintos pagrindinių ir papildomų vandens telkinių būklės gerinimo priemonių įgyvendinimo sąnaudos bei socialinis ekonominis poveikis valstybei, savivaldybėms ir ūkio subjektams.
  Leidiniai skirti esamiems ir būsimiems įvairių vandens sričių specialistams ir visuomenės atstovams, besidomintiems vandens telkinių būkle ir upių baseinų valdymu. Knygos išsiųstos į visas pagrindines Lietuvos bibliotekas.

   

  Leidinių viršelius galite pamatyti čia:

  Lietuvos vandens telkinių būklė ir ūkinės veiklos poveikis

  Lietuvos vandens telkinių būklės gerinimo priemonės