Apie įmonę

  • UAB "Vandens harmonija" buvo įkurta 1999 metais. Iki 2017 metų tai buvo individuali  įmonė, o nuo 2017 metų birželio mėn.  - uždaroji akcinė bendrovė. Pagrindinė įstatuose numatyta veikla yra gamtos mokslų ir inžinerijos moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla. Lietuvos geologijos tarnyba išdavė įmonei leidimą žemės gelmių tyrimams. Šis leidimas suteikia įmonei teisę vykdyti ir poveikio aplinkai vertinimo projektus.

    Įmonė vykdė ir vykdo nacionalinius ir tarptautinius vandens išteklių valdymo, ES vandens direktyvų įgyvendinimo projektus Lietuvoje ir užsienio valstybėse. Įmonė įgyvendino požeminio vandens telkinių apsaugos ir valdymo projektus Lietuvoje, Albanijoje, Armėnijoje, Azerbaidžane, Baltarusijoje, Gruzijoje, Moldovoje, Ukrainoje, Turkijoje. Projektams vykdyti sudaromos laikinos specialistų ir/ar įmonių grupės, o kartais „Vandens harmonija“ pati dalyvauja kaip partneris tarptautiniuose konsorciumuose. Pastaruoju metu įmonės direktorius Bernardas Paukštys dirba laisvai samdomu ekspertu tarptautiniuose projektuose.

    Nuo 2003 metų, kai įmonė tapo Kanados firmos SOLINST atstovu Lietuvoje, kelios valstybinės institucijos ir daug privačių firmų įsigijo kokybišką paviršinio bei požeminio vandens monitoringo įrangą.
     

    Prekių nėra.